Scol Pa NosDit systeem is gemaakt en ontworpen door Madworks.

Scol Pa Nos is een leerlingvolgsysteem die speciaal gemaakt is voor de scholen van de Antillen en Aruba, met de leerling als middel punt.

 

Een LeerlingVolgSysteem is niet alleen een digitale kopie van een cijferlijst en/of afwezigheid formulier. Daar maakt Scol Pa Nos grote onderscheid in vergeleken met andere
pakketen die op de markt zijn. Scol Pa Nos geeft onderwijs instellingen alle mogelijkheid en flexibiliteit om een leerling te volgen van de eerste dag dat de leerling in een kleuter-/
basisschool klas terecht komt tot de dag dat die leerling een voortgezet diploma haalt. Scol Pa Nos maakt gebruik van wiskundige algoritmes om problemen bij leerlingen al in een
vroeg stadium te signaleren zodat adequate maatregelen getroffen kunnen worden. Daarnaast helpt Scol Pa Nos bij moeilijke administratieve processen van de school.Enkele administratieve voorbeelden:
•Financiële module (registratie van schoolgeld, airco-geld etc.)
•Rooster module (simpele oplossingen om roosters voor alle klassen te maken)
•Berichten module (ingebouwde messenger service)
•Rapporten module (geautomatiseerd printen van rapporten)
•Etc
 

Web Scol Pa Nos

 

Web Scol Pa Nos is de web interface voor Scol pa nos.

Hiermee kunnen docenten en ouders via een computer of een GSM (mobiele telefoon), die verbinding heeft met het internet, "real-time" informatie over hun kinderen op elke tijd van de dag opvragen. 
© 2006-2009 Madworks | Gildward Maduro